Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi

Psikoloji İstanbul Danışmanlık, Eğitim ve Araştırma Merkezi, bireylere, ailelere, çiftlere ve kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, psikolojik danışmanlıkla ilgili projeler geliştirmekte, halk sağlığı ve sosyal sorumluluk alanlarında da hizmetler vermektedir.

Psikolog Filiz Kaya ve Uzm. Psikolog Özge Altan Aytun’nun girişimleri ile kurulan merkez, 2007 yılından bu yana, geniş uzman kadrosu ile psikoloji biliminin esaslarına uygun olarak yapılandırılmış olan 5 ana bölümü ile  hizmet vermeye devam etmektedir.

Bu bölümler şu şekilde sıralanabilir:

Psikoloji İstanbul, The Gottman Institute, Family Psychological Services gibi köklü kurumların Türkiye temsilcisidir.

Terapistlerimiz

Uzman Psikolog Birgül Geyimci
bgeyimci@psikolojistanbul.com
Yetişkin Terapisti

Aile Terapisti
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Birgül Geyimci, uzmanlık derecesini İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlayarak almıştır. 2008 yılından itibaren Psikoloji İstanbul bünyesinde uzman psikolog ve eğitmen olarak çalışmalarını yürütmekte olan Geyimci’nin mesleki eğitimleri içinde EMDR, EMDR ile Başağrısı Tedavisi, Travma Çözümleme Tekniği, Çözüm Odaklı Terapi,  Stratejik Terapi , Aile ve Çift Terapisi , Gottman Çift Terapisi, NLP, Transaksiyonel Analiz ve Terapötik Kartların kullanımı yeralmaktadır. Çocukluk Çağı Travmaları, Aldatma Eğilimi, Kıskançlık ve Bağlanma Stilleri  Üzerine Etkisi konulu araştırması 2010 yılında Antalaya 5. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance Konferansında sunulmuştur. 2007 yılından bu yana Genç Hayat Vakfı’nda ergen ve ebeveynlerle  grup çalışmaları yürütmekte ve çeşitli kurumlara eğitimler vermekte olan Geyimci, 2 çocuk annesidir.

Uzman Psikolog Filiz Kaya
fkaya@psikolojistanbul.com
Yetişkin Terapisti
Performans Geliştirme Uzmanı
Gottman Çift Terapisti
Filiz Kaya, Psikoloji İstanbul’un kurucularındandır. Yeşilköy Anadolu Lisesi’nin ilk mezunlarından olan Kaya, İstanbul Ünivesitesi Psikoloji Bölümü’nün ardından aynı üniversitede Adli Tıp yüksek lisansını sürdürmektedir. Meslek eğitimleri içinde Çözüm Odaklı Terapi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, NLP, Enerji Terapisi, Zihinsel Antrenman, EMDR  ve Gottman Çift Terapisi yer alan Kaya, çalışmalarında EMDR tekniğini yoğun olarak kullanmaktadır ve EMDR konusunda ülkemizdeki önemli araştırmacılardan biridir.  Çift ve evlilik terapisi eğitimlerini, John ve Julie Gottman’dan alan Kaya,  Sertifikalı Gottman Çift Terapisti aynı zamanda yöntemin eğiticisidir. Meslek hayatı süresince pek çok proje, araştırma ve eğitime imza atmış olan Kaya, son yıllarda çalışmalarını çiftler ve performans geliştirme konularında sınırlamıştır. Özellikle sahne sanatları ve sporda performans alanlarında çalışmakta olan Kaya, 2010 yılından bu yana, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde “Performans Psikolojisi” ve “Oyunculukta Psikolojik Hazırlık” derslerini vermektedir.

Uzman Terapist Nilüfer Devecigil
nilufer@psikolojistanbul.com
Deneyimsel Oyun Terapisti

Nilüfer Devecigil, Amerika’da Naropa Üniversitesi’nde Transpersonal Counseling Psychology eğitimi almıştır. Eğitimi boyunca Deneyimsel Oyun Terapisti yaratıcıları Carol ve Byron Norton ve travma uzmanlığı ile tanınan Pat Ogden ile ile çalışma imkanı bulan Devecigil, Amerika’da çeşitli klinik ve devlet okullarında çocuklarla oyun terapisi uygulamalarında bulunmuştur. Çocukla ebeveyn arasındaki bağlanma ve çocuklarda travmanın etkileri ve oyun terapisi konusunda da ülkemizdeki sınırlı sayıdaki uzmanlardan biridir. Beyond Consequences and Logic ve Aware Parenting enstitülerinin Türkiye’deki uzman eğitmeni olan Devecigil, Psikoloji İstanbul’da oyun terapisi süpervizyonlarını gerçekleştirmektedir.

Uzman Psikolog Özge Altan Aytun
oaltan@psikolojistanbul.com
Yetişkin Terapisti
Gottman Çift Terapisti
Özge Altan Aytun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitiminin ardından, yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde burslu olarak tamamlamış, doktora eğitimine ise İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde devam etmektedir.  Kurucularından olduğu Psikoloji İstanbul’da özellikle psikolojik travma, EMDR ve performans geliştirme konusunda pek çok önemli proje,  bilimsel araştırma ve yayını gerçekleştirmiştir. Yetişkinlerle çalışmalarında, Aile terapisi, EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ve Duygu Odaklı terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır.  Türkiye’de Gottman Enstitüsü tarafından onaylı iki terapistten biri olan Aytun, Gottman metodu ile özellikle çift-ilişki problemleri, evliliğe hazırlık, aldatma, çatışma, duygusal kopukluk ve boşanma konularında çalışmakta, uzmanları eğitmekte ve süpervizyonlar düzenlemektedir. Halen “Türkiye’de Mutlu Evlilik” araştırmasını yürüten Aytun aynı zamanda Yağmur’un da annesidir.

Psikolog Tolga Erdoğan
t.erdogan@psikolojistanbul.com
Çocuk ve Ergen Terapisti

Tolga Erdoğan 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Zihinsel engelli çocuklar ve aileleriyle olan çalışmalarına yaklaşık dört yıl süreyle devam etmiştir. Meslek eğitimleri içinde Çözüm Odaklı Terapi, Stratejik Aile Terepisi, Gottman Çift Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, EMDR yer alan Erdoğan, çalışmalarını ağırlıklı olarak çocuk ve ergenlerle yapmaktadır. Sınav kaygısı, migren ve menstrual ağrılarla ilgili araştırmaları bulunmaktadır. Bireysel çalışmalarının yanı sıra, grup çalışmaları da yapmakta olan Erdoğan, birçok meslek grubuna yönelik eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbulimpro’nun 2011 yılında sahnelemeye başladığı “Bir Zamanlar…” adlı doğaçlama performansın moderatörlüğünü yapmaktadır.

Yasemin Balcı
yasemin@psikolojistanbul.com
Eğitmen ve Koç

yasemin balcıYetişkinlere Koçluk hizmeti sunan Yasemin Balcı, halen Beykent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Yasemin Balcı, Psikoloji İstanbul bünyesinde ebeveynlere koçluk hizmetleri sunmakta ve çocuklara oyun atölyesi çalışmaları düzenlemektedir.

2001-2005 yıllarında bulunduğu Almanya’da ve ardından İngiltere’de dans terapisi ve beden psikoterapisi eğitimleri alan Balcı, Psikoterapist Chris Wise’la birlikte beden-bilinçaltı bağlantısını araştırmaya ve bedenimizin içgüdüsel bilgeliğini kullanmaya yönelik bir hareket çalışması olan Soma Diyalogları’nı geliştirmiştir.

İki çocuk annesidir.

Uzman Psikolog Zeynep Polat Turner
zpolat@psikolojistanbul.com
Yetişkin Terapisti

Klinik Psikolog
İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun olan Polat, Prof. Mehmet Z. Sungur’un bireysel ve aile görüşmelerinde, 2 sene boyunca ko-terapist olarak eğitim ve süpervizyon gördü. 3 yıl boyunca çeşitli Avrupa Birliği Projelerinde görev yapan Polat, kültürlerarası iletişim, göç ve asimilasyon olguları üzerine çalıştı. 2010 yılında ABD’de San Francisco State University Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamladı. ABD’de kaldığı 4 yıl suresince çeşitli kliniklerde ergen ve yetişkinlerle çalışan Polat’ın tez konusu Kendilik Psikolojisi yaklaşımıyla transeksuel bireylerde özgüven geliştirme üzerinedir. Psikodinamik terapi, bilisel davranışçı terapi, rüya analizi, nesne ilişkileri, pozitif psikoloji, duygu odaklı terapi ve gottman çift terapisi yaklaşımlarını kullanmaktadır. Yaratıcılık, yeme ve beden-imaj bozuklukları, çocukluk çağı travmaları, LGBT popülasyonuna özgü sorunlar, kronik hastalıklarla basa çıkma, ilişki problemleri ve kültüler arası çatışma özellikle çalıştığı alanlardır.