“Oyunlar birebir çocukların iç dünyasının yansımasıdır ve çocuklar her zaman duyduğumuzdan daha fazlasını anlatır…”
– Byron Norton

Psikoloji İstanbul’da çocuk ve aile danışmanlığı, konusunda uzman psikologlar tarafından, çocuk yararına, doğal ve olumlu yaklaşımlarla gerçekleştirilmektedir; “olumlu ebeveynlik” odaklıdır ve çocuğun gelişim süreci boyunca anne-babanın çocuk yetiştirmekten keyif almasını hedeflemektedir. Family Psychological Services ve Deneyimsel Oyun Terapisi yönteminin Türkiye temsilcisi olan merkezimizde oyun terapisi uygulanmakta ve ülkemiz ruh sağlığı uzmanları bu alanda eğitilmektedir.

“Mutlu Aileler, Mutlu Çocuklar” sloganıyla hareket eden merkezimizde verilen danışmanlık ve eğitim süreçlerinin hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Kendine güvenen çocuklar yetiştirmek
  • Kendini olumlu ifade edebilen çocuklar yetiştirmek
  • Aile içinde olumlu/verimli iletişimin sağlanması
  • Düşünen ve sorgulayan çocuklar yetiştirmek
  • Yaratıcı ve problem çözme becerileri güçlü çocuklar yetiştirmek
  • İletişim becerileri güçlü ve sağlıklı iletişim kurabilen çocuklar yetiştirmek
  • İyimser ve keyifli bir ebeveynlik sürecinin yaşanmasını sağlamak

Çocukların ve gençlerin yaşadıkları psikolojik sorunlara konusunda uzman bir ekip tarafından destek sağlanmaktadır. Merkezimizde çocuk ve gençlerle çalışan ekibimiz, panik bozukluklar, fobiler, yeme problemleri, alt ıslatma, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, dikkat eksikliği, depresyon, sınav kaygısı, bilgisayar ve internet bağımlılığı, sosyal problemler, özgüven sorunları ya da boşanmanın ardından yaşanan sıkıntılar vb. psikolojik sorunlarla ilgili geniş bir çalışma alanına sahip uzmanlardan oluşmaktadır. Uzman ekibimiz tarafından etkin olarak kullanılan psikoterapi yöntemleri ise aşağıdaki gibidir:

Oyun Terapisi

Çocuklar için, kendilerini dünyaya tanıtmalarının, duygu ve düşüncelerini, yaşadıkları problemleri ifade etmelerinin en doğal yolu oyundur.  Çocuklar oyun terapisi içinde kendilerine aslında  hiç  de yabancı olmayan bir şey yaparlar; oynarlar.  Oyun terapisti ise, bu süreç  içinde,  bir anlamda çocuğun oyun arkadaşıdır. Çocuğun kendini ifade ettiği oyun dünyasına onunla birlikte girer ve çocuğun oyun dilini konuşur.

Oyun terapisi ile, çocukların yaşadıkları problemleri aşmaları, duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişime ulaşmaları sağlanmaktadır.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) yani Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, sıklıkla psikolojik travma ve psikolojik travmaya bağlı kaygı ve depresyon tedavisinde kullanılmaktadır.  Çocuk ve ergenlerin  terapisinde EMDR,  travmatik deneyimlere dair anıları işlemleme ve bu deneyimlerin oluşturduğu yüksek düzeydeki rahatsız edici duygulanımı değiştirmede kullanılır. Çocuk ve ergenlerde fobi ve kaygının iyileştirilmesi ve performans geliştirme için de EMDR başvurulan etkili bir yöntemdir.
Psikodrama

Psikoloji İstanbul’da çocuklarla yapılan psikodrama grup çalışmalarına ilişkin genel bilgilendirme ve gruplarımızın listesi çok yakında paylaşılacaktır.
Sanat Terapisi

Sanat terapisi, yetişkinlere kıyasla daha yüksek bir sanatsal yön: elime ve yaratıcılığa sahip olan çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir alandır. Çocuklara duygularını fark etmeyi, başka duygularla ayrıştırmayı ve ifade edebilmeyi öğretir. İfade ederken kabul edilme, reddedilme endişesi taşımayan çocuk için sanat terapisinin sağladığı güvenli ortam, özgüven geliştiricidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için sanat terapisi, el göz koordinasyonu, dikkat gibi bilişsel becerilerin gelişmesini de sağlar.  Çocuklar,  boya kalemleri, renkli kağıtlar, oyun hamuru, kum havuzu gibi malzemeler aracılığıyla ifade etmekte zorlandıkları duygularını daha kolayca ifade edebilirler. Özellikle de ifade becerilerini sekteye uğratan travmatik yaşantıların (kayıp, yas, büyük hayat değişimleri, istismar gibi..) çözülmesinde sanat terapisi etkili yollardan biridir.
Grup Terapileri

Grup terapisinde, benzer ihtiyaçları paylaşan bir grup çocuk ile belli aralıklarla bir araya gelinerek devam edilen bir süreçtir. İhtiyaçlara göre düzenlenmiş örneğin sınav kaygısı, aşırı hareketlilik, özgüven geliştirme, sosyal becerileri geliştirme gibi farklı başlıklarda çocukların sorunları aşmaları ve yeni beceriler geliştirmeleri sağlanır. İhtiyaca yönelik grupların yanı sıra paylaşım odaklı yaşantı grupları da düzenlenmektedir.
Gelişim Danışmanlığı

Doğumdan itibaren insan sürekli bir değişim ve gelişim süreci içindedir. Her yaşta farklı özellik ve ihtiyaçlar ön plana çıkar. Yaşamın ilk yılları aynı zamanda gelişim ve değişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde anne babalar çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarının farkında olmalı ve onları karşılayabilmek bilgilenmelidirler.
Akademik Danışmanlık

Çocuk ve ergenlerin, dikkat, hafıza, yaratıcılık, kendini ifade becerilerinin ve duygusal zekalarının izlenip  geliştirilmesi, öğrenme  stillerinin tespit edilip en uygun öğrenme ortamının bulunması, sınav ve sunum korkusuyla baş etme becerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışılır.
Özel Eğitim

Psikoloji İstanbul’da özel eğitime ilişkin yapılan çalışmalar çok yakında paylaşılacaktır.
Çocukla Uygulanan Testler

Psikoloji İstanbul’da çocuklarla yapılan çalışmalar ve uygulanan testler çok yakında paylaşılacaktır.